Przejdź do treści

lek. wet. Mikhal Barański

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie (2014). Po nostryfikacji dyplomu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2016 roku, rozpoczął profesjonalną ścieżkę kariery w Polsce, współpracując z renomowanymi lecznicami weterynaryjnymi w Warszawie.

Jego główna specjalizacja to anestezjologia i intensywna terapia w weterynarii, ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu oraz znieczuleń regionalnych.

Aktywnie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, zarówno w kraju, jak i za granicą, stale poszerzając swoją wiedzę i kompetencje. W 2017 roku ukończył prestiżową międzynarodową szkołę anestezjologii weterynaryjnej VASTA, a w 2019 roku uzyskał międzynarodowe uznanie, otrzymując tytuł VAT.

Jego kariera akademicka równolegle rozwija się na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chorób Małych Zwierząt Zakładu Chirurgii i Anestezjologii WMW SGGW. Jako nauczyciel akademicki i aktywny uczestnik środowiska naukowego, współtworzy publikacje, które przyczyniają się do rozwoju medycyny weterynaryjnej.

Leczenie bólu przewlekłego

Streszczenie