Przejdź do treści

Publikacje

Wnuk A., 2023.,  O urazach psów sportowych słów kilka. GAME DOG

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2022. Rehabilitacja psiego seniora, Pies rasowy, nr 9 – 10 (43), 40 – 43.

Wnuk-Gnich A., 2022. Choroba zwyrodnieniowa stawów – nie lada wyzwanie. Virbac.

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2021. Znaczenie prawidłowego doboru szelek i obroży dla psów oraz preferencje właścicieli. [w] Nauki ścisłe i przyrodnicze – przegląd wybranych zagadnień. Wydawnictwo Tygiel. s. 24 – 35.

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2021. Rola i znaczenie terapii mięśniowo-powięziowej w rehabilitacji zwierząt. [w] Nauki ścisłe i przyrodnicze –
przegląd wybranych zagadnień. Wydawnictwo Tygiel. s. 7 – 23.

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2021. Terapie stosowane w rehabilitacji. Pies rasowy nr 10

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2021. Zwichnięcie rzepki. Leczenie zachowawcze, rehabilitacja. Pies rasowy nr. 7 – 8, 34 – 37.

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2021. Wstęp do fizjoterapii zwierząt. Materiały edukacyjne dla przewodników psów pracujących.

Wnuk-Gnich A., Blauth O., 2021 Blizny i bliznowce w fizjoterapii zwierząt. Pies rasowy nr 1 -2. St.

Wnuk-Gnich 2019. Masaż relaksacyjny. Pies rasowy nr. 11 – 12. 

Wnuk-Gnich A., Kołodziejska- Lesisz J., 2019. Fizjoterapia w medycynie ptaków. Polskie Drobiarstwo, nr 10, s 58 – 61.

Wnuk-Gnich A., Kołodziejska – Lesisz J., 2019. Gdy psa boli kręgosłup. Pies Rasowy. nr 7 – 8, s. 38 – 40. 

Wnuk-Gnich A., 2019. Rehabilitacja psów – hydroterapia. Fauna i flora, nr 7(246), s. 14

Wnuk-Gnich A., 2019. Zastosowanie magnetoterapii w weterynarii. Portal MAGWET

Wnuk-Gnich  A., 2017. Hydroterapia, czyli pies w wodzie. Pies rasowy, nr 12. s. 26 – 29.

Wnuk A., 2010. Fizjoterapia w rehabilitacji psów. Praca magisterska. SGGW