Przejdź do treści

Publikacje drobiarstwo

Publikacje naukowe i popularno-naukowe

 • Wnuk -Gnich, 2020 Wybrane problemy zdrowotne kur utrzymywanych z dostępem do wybiegu w okresie zimy. Polskie Drobiarstwo, nr 1. s. 36 – 39.
 • Matuszewski A., Łukasiewicz M., Miąsko M., Wnuk-Gnich A., 2019. Problematyka niebieskiej barwy upierzenia u kur ozdobnych, cz. II, Polskie Drobiarstwo, nr. 12. s. 81 – 83.
 • Wnuk-Gnich A., 2019. Zdążyć przed zimą. Przygotowanie kurników na zimę, Polskie Drobiarstwo, nr 11., s. 43 – 47.
 • Matuszewski A., Łukasiewicz M., Wnuk-Gnich A., Wardecki Ł., Florczuk-Kołomyja P., Różnorodność upierzenia u ptaków domowych cz. IV, Polskie Drobiarstwo, nr. 1. s 68 – 70. 
 • Wnuk-Gnich A., Matuszewski A., 2018. Dynia – właściwości i zastosowanie w żywieniu drobiu., Polskie Drobiarstwo., nr 11, s. 88 – 90.
 •  Matuszewski A., Łukasiewicz M., Wnuk-Gnich A., Wardecki Ł., Florczuk-Kołomyja P., 2018 Różnorodność upierzenia u ptaków domowych cz. IPolskie Drobiarstwo, nr. 10 s., 84 -85.
 •  Matuszewski A., Łukasiewicz M., Wnuk-Gnich A., Wardecki Ł., Florczuk-Kołomyja P., 2018 Różnorodność upierzenia u ptaków domowych cz. IIPolskie Drobiarstwo, nr. 11 s 91 -93
 •  Matuszewski A., Łukasiewicz M., Wnuk-Gnich A., Wardecki Ł., Florczuk-Kołomyja P., 2018 Różnorodność upierzenia u ptaków domowych cz. III,Polskie Drobiarstwo, nr. 12, s. 88 -91.
 • Mroczek- Sosnowska N., Łukasiewicz M., Dobrochna A., Kamaszewski M., Niemiec J., Wnuk-Gnich A., Scott A., Chwalibóg A., Sawosz E. 2017. Effect of cooper nanoparticles administred in ovo on the avtivity of proliferating cells and on the resistance of femoral bones
  in broiler chickens. Archives of Animal Nutrition, vol 71(4) s. 327 – 332 (czasopismo recezowane).
 • Wnuk-Gnich A.,  Łukasiewicz M., Matuszewski A., 2017. Zimowe dokarmianie kuraków polnych. Polskie Drobiarstwo, nr 1. s. 72 – 74. 
 • Wnuk – Gnich A., Łukasiewicz M., Matuszewski A., 2017. Dziczyzna z kuropatwy polnej, Polskie Drobiarstwo nr 9, s. 72 – 74. 
 • Wnuk-Gnich A., Łukasiewicz M., Niemiec J., 2016. Wpływ systemu utrzymania na zachowanie się kurcząt. Polskie Drobiarstwo, nr 7. s 64, 66 – 67. 
 •  Łukasiewicz M., Wnęk K., Matuszewski A., Wnuk-Gnich A., 2016. Dlaczego one odlatują ? cz. 1. 2016. Polskie Drobiarstwo, nr 10, s. 84 – 85
 •  Łukasiewicz M., Wnęk K., Matuszewski A., Wnuk-Gnich A., 2016. Dlaczego one odlatują ? cz. 2. 2016. Polskie Drobiarstwo  nr 11, s 77 – 80.
 • Łukasiewicz M.., Wnęk K., Matuszewski A., Miąsko M., Wnuk-Gnich., 2016. Polskie Drobiarstwo, nr 9, s. 6 – 10.  
 • Mroczek – Sosnowska N., Łukasiewicz M., Wnuk A., Sawosz E., Niemiec J., Skot A., Jaworski S., Chwalibóg A., In ovo administration of copper nanoparticles and copper sulfate positively influences chicken performance. Journal of the Science of Food and Agricultur. 2016, 96(6): 3058 – 3062 (IF – 2.076),
 • Łukasiewicz M., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., Meat quality and the histological structure of breast and leg muscles in Ayam Cemani chickens, Ayam Cemani × Sussex hybrids and slow – growing Hubbard JA 957 chickens, Journal of the Science of Food And Agricultur. 2015, 95(8): 1730 – 1735 (IF – 1,71),
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Niemiec J., Popczyk B., Balcerak M. Effect of sex on results of slaughter analysis of grey partridge Perdix perdix. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci., 2014, 53: 67 – 72,
 • Mroczek – Sosnowska N., Łukasiewicz M., Wnuk A., Sawosz E., Niemiec J. Effect of copper nanoparticles and copper sulfate administered in ovo on copper content in breast muscle, liver and spleen of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci., 2014, 53: 135 – 142,
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Niemiec J., Popczyk B., Balcerak M., Adamek D., Kamaszewski M. Characteristics of muscle fibers of breast and leg muscles of grey partridges Perdix perdix. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci., 2014, 53: 151 – 157,
 • Łukasiewicz N., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek – Sosnowska. N., Meat quality and the histological structure of breast and leg muscles in Ayam Cemani chickens, Ayam Cemani x Sussex hybrids and slow-growing Hubbard JA 957 chickens. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2014 (on line),
 • Mroczek – Sosnowska N., Żbikowski A., Łukasiewicz M., Wnuk A., Niemiec J.,  Możliwości minimalizowania skutków stresu cieplnego u drobiu. Życie Weterynaryjne. 2014, 89(8): 674 – 677,
 • Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Wnuk A., Kamaszewski M., Adamek D., Tarasewicz L., Zuffa P., Niemiec J., Histological profile of breast and leg muscles of Silkies chickens and of slow-growing Hubbard JA 957 broilers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science, 2013, 52: 113 – 120,
 • Mroczek – Sosnowska N., Batorska M., Łukasiewicz M., Wnuk A., Sawosz E., Jaworski S., Niemiec J., Effect of nanoparticles of copper and copper sulfate administtered in ovo on hematological and biochemical blood markers of broiler chickens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science, 2013, 52: 141 – 149,
 • Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., Łukasiewicz M., Batorska M., Niemiec J., Influence of the system of rearing on cholesterol level and its fraction in blood serum of slow-growing chickens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science, 2013, 52: 211 – 218,
 • Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., Adamek D., Kamaszewski M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Effect of rearing system and gender on histological profile of chicken breast and leg muscles in hybrid (Coob x Zk) Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science, 2013, 52: 219 – 225,
 • Łukasiewicz M.., Michalczuk M., Niemiec N., Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., Pietrzak D., Impact of selected feed suplements udes in the prophylaxis of coccidiosis on the histological profile and physicochemical parameters of pectoral and leg muscles in Fast-growing and slow-growing chickens broilers. Archives Des Science, 2013, 66 (7): 57 – 70 (IF – 0,474),
 • Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wnuk A., Damaziak K., Niemiec J., Wpływ dostępu do wybiegów na wyniki produkcyjne oraz wartość rzeźną kurcząt wolno rosnących  Hubbard JA 957. Roczniki Naukowe PTZ,  2013, (9 nr. 2): 23 – 31,
 • Wnuk A., Żbikowski A., Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Gondek A., Zespół nagłej śmierci sercowej u kurcząt. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(4): 285 – 287,
 • Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., Effect of L-carnitine on performance and dressing percentage of broiler chickens. Annals of Warsaw University of Life Sciences, Animal Science,  2012, 51: 89 – 99,
 • Łukasiewicz M., Wnuk A., Barszcz K., Wiestek D., Biologia rozrodu kur ozdobnych rasy Ayam cemani. Życie Weterynaryjne, 2012, (2): 133 – 135.
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., 2014. Kogut prawdę Ci powie? Polskie Drobiarstwo. 11: 65-67.
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Siennicka A., 2014. Kaczka Krzyżówka. Fauna i Flora 07/2014, 3-4
 • Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., Matuszewski A., 2014. Wystawa kur ozdobnych. Fauna&flora, 03(182): 11,
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Siennicka A., 2014. Gęsi- smakowita przygoda na łowiskach. Polskie drobiarstwo. 4: 70 -74.
 • Boruc K., Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., 2013. Sokolnictwo-polowanie z ptakami łowczymi. Fauna&flora, 8: 1 i 8.
 • Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Wnuk A., Siennicka A., 2014. Zoonozy (choroby odzwierzęce): Kleszczowe zapalenie mózgu. Fauna&flora, 8: 16.
 • Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Wnuk A., Gondek A., 2013. Zoonozy (choroby odzwierzęce) cz. II. Wścieklizna- wciąż niebezpieczna dla ludzi. Fauna&flora nr. 11: 8
 • Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Wnuk A., Gondek A., 2013. Zoonozy (choroby odzwierzęce) cz. I. Wścieklizna- wciąż niebezpieczna dla ludzi. Fauna&flora nr. 10: 11
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., 2013. Dzikie ptactwo ze staropolskiego stołu, Polskie Drobiarstwo 10:40-43.
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gonek A., Wpływ budowy histologicznej na wybrane wyróżniki jakości mięsa. Polskie Drobiarstwo 9: 10-13.
 • Boruc K., Łukasiewicz M., Wnuk A., Siennicka A., 2013. cz. III. Skrzydlaty przyjaciel – chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Polskie Drobiarstwo 9: 32-36.
 • Boruc K., Łukasiewicz M., Wnuk A., Siennicka A., 2013. cz. II. Skrzydlaty przyjaciel – chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus). Polskie Drobiarstwo 8/13:
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gondek A., Siennicka A., Jeleniowate polskich  łowisk cz. I. 2013. Fauna&flora. nr. 06 (173)
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Gondek A., Siennicka A., Jeleniowate polskich  łowisk cz. II. 2013. Fauna&flora. nr. 07 (174).
 • Gondek A., Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., 2013. Psucie się jaj i metody zapobiegania. Polskie Drobiarstwo 1/13:8-12.
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., 2013. Ptaki ozdobne w gabinecie weterynaryjnym. VetPersonel 1/13
 • Mroczek-Sosnowska N., Siennicka A., Wnuk A., Łukasiewicz M., 2012. Wciąż niedocenione działanie chromu w żywieniu drobiu, polskie drobiarstwo 10:32-34.
 • Gondek A., Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., 2013. Skorupy jaj – Odpad czy cenny surowiec? Polskie Drobiarstwo 5/13:2-7.

Komunikaty naukowe

 • Mroczek – Sosnowska N., Batorska M., Łukasiewicz Ł, Wnuk A., Gondek A., Sawosz E., 2014. Wpływ nanocząsteczek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi kurcząt brojlerów. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 08-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 50.
 • Mroczek – Sosnowska N., Adamek D., Łukasiewicz M., Wnuk A., Gondek A., Kamaszewski M., Niemiec J., 2014. Wpływ nanocząsteczek miedzi podawanych in ovo na ilość komórek proliferujących PCNA w kościach kurcząt brojlerów. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 08-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 52.
 • Gondek A., Niemiec J., Łukasiewicz M., Wnuk A., Mroczek – Sosnowska N., 2014. Struktura mikroskopowa słabych i wytrzymałych skorup jaj pochodzących od kur w wieku 24 do 75 tygodni. Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 08-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 186.
 • Gondek A., Niemiec J., Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Wnuk A., 2014. Jakość jaj kur nieśnych otrzymujących preparat mineralno – ziołowy Vilocym Z. Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 08-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 188.
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Niemiec J., Popczyk B., Balcerak M., 2014. Analiza rzeźna i podstawowy skład chemiczny mięsa kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos). Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 08-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 190.
 • Wnuk A., Łukasiewicz M., Mroczek – Sosnowska N., Niemiec J., Popczyk B., Balcerak M., 2014. Analiza rzeźna kuropatwy (Perdix perdix). Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 08-10.09.2014 Kazimierz Dolny nad Wisłą, 192.
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Niemiec J., Adamek D., 2013. Wpływ systemu utrzymania oraz płci na profil histologiczny mięśni piersiowych i nóg kurcząt mieszańców C x Zk.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOŻYWNOŚĆ- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. 25.09. Poznań, 148-149..
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Niemiec J., Batorska M., 2013. Wpływ systemu utrzymania na zwartość cholesterolu i jego frakcji w surowicy krwi kurcząt wolno rosnących C x Zk. Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOŻYWNOŚĆ- innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego. 25.09. Poznań, 150-151.
 • Łukasiewicz M., Mroczek-Sosnowska N., Wnuk A., Gondek A., Niemiec J., Siennicka A., Wnęk K., 2013. Jakość mięsa kur jedwabistych. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA.  02-04.09.2013.Zegrze, 134-135.
 • Mroczek-Sosnowska N., Sawosz-Chwalibóg E., Łukasiewicz M., Wnuk A., Siennicka A., Jaworski S., Niemiec J., 2013. Wpływ nanocząsteczek miedzi i siarczanu miedzi podawanych in ovo na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA.  02-04.09.2013.Zegrze, 138-139.
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Łukasiewicz M., Popczyk B., Niemiec N., Histological characteristics of breast and leg muscles partridges (Perdix perdix L.)  Science for Sustainability, International Scientific Conference for PhD Students, Univeristy of West Hungry. Győr. 19-20.03.2013. 79-80.
 • Mroczek-Sosnowska N., Wnuk A., Łukasiewicz M., Niemiec N., 2013. The influence of in ovo injection with cooper nanoparticles on the performance of broiler chickens.  Science for Sustainability, International Scientific Conference for PhD Students, Univeristy of West Hungry.  Győr. 19-20.03.2013. 79-80.
 • Wnuk A., Mroczek-Sosnowska N., Miąsko M., Wpływ włókien mięśni piersiowych i nóg na jakość mięsa kuropatwy polnej (Perdix perdix L.). XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW., 11.01.2013. Warszawa. Materiały online.
 • Mroczek-Sosnowska N., Wnuk A., Różewicz M., Jakość mięsa kur jedwabistych. XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW., 11.01.2013. Warszawa. Materiały online.
 • Wiesetek D., Wnuk A., Wybrane zagadnienia rozrodu kur ozdobnych. XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW., 11.01.2013. Warszawa. Materiały online.
 • Wnęk K., Mroczek-Sosnowska N., Wnuk A., Proces ewolucyjny u gołębi na podstawie budowy czaszki. XXXIX Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW., 11.01.2013. Warszawa. Materiały online.
 • Michalczuk M., Łukasiewicz M., Zdanowska- Sąsiadek Z., Wnuk A., Riedel J., Niemiec J. Wyniki produkcyjne i profil sensoryczny mięsa kurcząt wolno rosnących Hubbard JA 957 i mieszańców Cobb x (CoBB x Zk), Sympozjum Naukowe projektu „BIOŻYWNOŚĆ-innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego.”, Jastrzębiec,  35-40,
 • Zdanowska-Sąsiadek Z., Wnuk A., Niemiec J., Michalczuk M. Wpływ systemu utrzymania na skład mikroflory jelit kurcząt wolno rosnących, XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA. 12-14.09.2012. Kołobrzeg. 201-202.
 • Wnuk A., Wiestek D., 2012, Wybrane zagadnienia z rozrodu kur ozdobnych” XVII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Wrocław. 
 • Zdanowska-Sąsiadek K., Wnuk A.,  Niemiec J., Wpływ systemu utrzymania na wyniki analizy rzeźnej i jakość mięsa kurcząt wolno rosnących”, XXIII Międzynarodowe sympozjum Drobiarskie PO WPSA.,13-15.09.2011. Poznań.188-189.
 • Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wnuk A., Zdanowska-Sąsiadek Z., Porównanie wyników produkcyjnych kurcząt HUBBARD JA 957 i mieszańców Cobb x Zk. Sympozjum Naukowe projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Jastrzębiec. 27.09.2011. 42-46.

Działalność organizacyjna

 • Aktywny udział w organizacji Wystawy Kur Ozdobnych. Hala Sportowa SGGW, ul. Ciszewskiego 10, Warszawa, 13 – 14.02.2016,
 • Aktywny udział w organizacji Wystawy Kur Ozdobnych. Hala Sportowa SGGW, ul. Ciszewskiego 10, Warszawa, 31.01 – 01.02.2015,
 • Aktywny udział w organizacji Wystawy Kur Ozdobnych VIII. Hala Sportowa SGGW, ul. Ciszewskiego 10, Warszawa, 01 – 02.02.2014.
 • Aktywny udział w organizacji Dni SGGW, 17 – 18.05.2013
 • Aktywny udział w organizacji XXV Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej-praktyka drobiarska nauce”, 02 – 04.09.2013. Zegrze k. Warszawy, Polska
 • Aktywny udział w organizacji Wystawy Kur Ozdobnych VII. Hala Sportowa SGGW, ul. Ciszewskiego 10, Warszawa, 02 -03.02.2013,
 • Aktywny udział w organizacji zajęć koedukacyjnych dla dzieci i młodzieży – przedszkole „Słoneczna Polana” Kobyłka – dotyczące drobiu ozdobnego (zajęcia z ptakami) 25.03.2013,
 • Aktywny udział w organizacji Pokazie kur ozdobnych „Weekend z Qchnią  Artystyczną”, Zamek Ujazdowski, Warszawa, 09.09.2012,
 • Aktywny udział w organizacji „Kury ozdobne w Łazienkach Królewskich”, Warszawa, 02 – 03.06.2012,
 • Aktywny udział w organizacji Dni SGGW, Warszawa, 18 – 19.05.2012,
 • Aktywny udział w organizacji „Wystawa kur ozdobnych”, Hala Sportowa, SGGW, Warszawa, 28 – 29.01.2012,
 • Organizacja Dni SGGW, Warszawa, 20 – 21.05.2011,
 • Aktywny udział w organizacji „Wystawa kur ozdobnych” –  Aula Kryształowa, SGGW, Warszawa, 12 – 13.02.2011.

Granty

Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Temat: Pozyskiwanie mięsa drobiu i jaj o wysokiej wartości odżywczej i  prozdrowotnej spełniających kryteria żywności funkcjonalnej Podzadanie 4.2. Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej,  nr 511-65-07030004.

      Data rozpoczęcia/zakończenia: I kwartał 2011 – III kwartał 2013 wykonawca