Przejdź do treści

Psi fitness

Od jakiegoś czasu obserwujemy wzrost zainteresowania psim fitnessem, czy też psimi sportami. Niestety w wielu przypadkach dobór psich sztuczek oraz ćwiczeń nie do końca jest prawidłowy i zgodny z przygotowaniem motorycznym Waszego psa. Z Naszych badań klinicznych wynika, że problem stanowią takie zagadnienia jak:

  • rozgrzewka,
  • cool – down,
  • stabilizacja centralna,
  • brak podstaw i zbyt szybkie przechodzenie do ćwiczeń bardziej zaawansowanych, co w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia występowania urazów, skrócenia okresu użytkowania psów, a tym samym zwiększenia kosztów utrzymania.

Zapraszamy do lektury poniższych artykułów oraz na Nasze szkolenia.

Zachęcamy do indywidualnych spotkań – dzięki wspólnej pracy będziecie cieszyć się spotem, zabawą czy też pracą znacznie dłużej. Z badań klinicznych wiemy, że chcecie poszerzać swoją wiedzę. Zróbmy to razem tak jak należy !

PAMIĘTAJCIE. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

STABILNOŚĆ TUŁOWIA

NIEZALEŻNIE OD RODZAJU TRENINGU NAJWAŻNIEJSZA JEST STABILNOŚĆ TUŁOWIA, która jest podstawą treningu ogólnorozwojowego.

Pominięcie tego elementu wpływa na podatność na urazy, pogorszenie wyników u psów sportowych, nie możność wykonania określonego zadania, w konsekwencji czego pojawiają się kompensacje.

BRAK STABILNOŚCI w wielu przypadkach prowadzi do zespołów przeciążeniowych, a w dalszych etapach do kontuzji oraz urazów.

STABILNOŚĆ TUŁOWA (CORE) odpowiada za utrzymanie pozycji oraz stabilizację psa zarówno w statyce, jak i dynamice. To dzięki mięśniom tej grupy przekazywana jest energia z kończyn miednicznych, po przez kręgosłup, aż do kończyn piersiowych. To dzięki stabilnym mięśniom kręgosłupa utrzymywana jest prawidłowa oś pracy we wszystkich stawach. Mięśnie CORA wykorzystywane przez psa codziennie są to chociażby tak banalne ruchy jak wskakiwanie, czy zeskakiwanie z kanapy (do samochodu), wchodzenie/schorzenie po schodach, czy zwykłe skakanie.

Szalenie ważne u psich sportowców oraz psów pracujących !!! To dzięki mięśniom CORA psy perfekcyjnie pokonują slalomy, a psy ratownicze szybko i sprawnie pokonują gruzy w celu odnalezienia ofiar.

INDYWIDUALNE TRENING CORE – Zapraszamy wszystkich na indywidualne treningi STABILNOŚCI TUŁOWA. Dobór ćwiczeń poprzedzony jest konsultacją fizjoterapeutyczną oraz oceną motoryczną psa. Przeprowadzamy szczegółowy wywiad kliniczny i dobieramy indywidualne ćwiczenia, skupiające się w pierwszym etapie nad brakami motorycznymi.

ROZGRZEWKA

Rozgrzewka powinna być stałym elementem treningu. Niestety z Naszych badań wynika, że bardzo często jest to element pomijany.

NEGATYWNE PODEJŚCIE DO ROZGRZEWKI WYNIKA Z:
• braku wiedzy i świadomości o jej pozytywnym wpływie na organizm,
• złych wzorcach, schematach, ćwiczeń (monotonia).

ŚWIADOMOŚĆ/KOORDYNACJA CIAŁA

Świadomość ciała związana jest z tzw. Propriocepcją (czuciem głębokim), a więc zmysłem orientacji, pozwalającym na czucie schematu ciała i ułożenia poszczególnych części ciała względem siebie. Jest to szalenie ważny element w codziennym funkcjonowaniu każdego żywego organizmu. Dzięki świadomości ciała Nasze ruchy stają się bardziej skoordynowane. Na koordynację ruchową składa się kilka różnych umiejętności do których zaliczamy: zdolność utrzymania równowagi (stabilność tułowia), zdolność łączenia i różnicowania ruchów, zdolność do zrytmizowania różnych ruchów, zdolność do precyzowania ruchów, zdolność do nagłej zmiany ruchów w celu dostosowania ich do sytuacji, zdolność do szybkiego reagowania, zdolność do dokładnego wykonywania ruchów. Do najczęstszych wskazań do treningu świadomości ciała zalicza się:

  • pacjentów neurologicznych (uszkodzenia nerwów, splotów nerwowych, uciskowe korzeni nerwowych, polineuropatie),
  • pacjentów ortopedycznych (skręcenia, zwichnięcia stawów, urazy torebki stawowej, złamania kości, amputacje, leczenie operacyjne w obrębie stawów (m. in. po TPLO, TTA, DDD, endoprotezach),
  • Pacjenci z zaburzeniami w obrębie układu mięśniowo-powięziowego,
  • Pacjenci pediatryczni (szczeniaki, jako element rozwojowy),
  • Pacjenci geriatryczni (prewencja urazów),
  • Pacjenci pracujący i sportowi (prewencja urazów, lepsze wyniki w sporcie, mniejsze kompensacje układu mięśniowo-powięziowego).

Ćwiczenia z psem, co mi będzie potrzebne ?

Do ćwiczeń możesz wykorzystać różne rzeczy które masz w domu. Np. zwinięte koce, jako stabilne podłoże możesz wykorzystać dywan, wykładzinę.